Instytut Historii Instytut Historii

Instytut Historii

 • INSTYTUT HISTORII


  INSTYTUT HISTORII
  (Institute of History)

  Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
  tel./fax.  58/ 523-21-47
  e-mail: sekih@ug.edu.pl


 • Władze Instytutu HISTORII


  DYREKTOR

  prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki

  tel./fax. 0 (prefix) 58 523-21-47

  e-mail: hisakj@univ.gda.pl

   

  Z-ca DYREKTORA

  dr hab. Michał Kosznicki

  tel./fax. 0 (prefix) 58 523-21-47

  e-mail: mkosznicki@wp.pl

   

  Sekretariat

   mgr Anna Lachowska

   tel./fax. 0 (prefix) 58 523-21-47, 523-22-25

   e-mail: hisal@ug.edu.pl

   

  Sekretariat

  mgr Aneta Plaskiewicz

  tel./fax. 0 (prefix) 58 523-22-25, 523-21-47

  e-mail: aneta.plaskiewicz@ug.edu.pl

   

    • Konkurs na najlepsza pracę magisterską
 • Konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”


  W dniach 19-20 listopada 2015 roku Instytutu Historii UG oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej zorganizowały I Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”. W pierwszym dniu konferencji obrady odbywały się w budynku Wydziału Historycznego UG, natomiast w drugim dniu oprócz części naukowej odbywającej się w Sali Kolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, prelegenci mieli możliwość zwiedzenia muzeum żuławskiego, a także zapoznania się z żuławską kulturą i kuchnią. Barwne opowieści Pana Marka Opitza o Żuławach, a także zwiedzenie kościoła grekokatolickiego i domu podcieniowego w Cyganku połączone z degustacją potraw regionalnych na długo pozostaną w życzliwej pamięci uczestników konferencji. W trakcie dwudniowych obrad z referatami wystąpiło blisko dwudziestu badaczy z 10 instytucji naukowo-badawczych (Instytut Pamięci Narodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Philipps-Universität Marburg, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski) mających swoją siedzibę zarówno w Polsce (w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Warszawie) jak i w Niemczech (Marburg) oraz w Federacji Rosyjskiej (Sankt-Petersburg). Organizatorzy dziękują uczestnikom za interesujące naukowo i merytorycznie wystąpienia oraz za rzeczową i stymulującą intelektualnie dyskusję. Wyrażają ponadto nadzieję, że przedstawione referaty nie tylko ukazały aktualny stan badań nad kwestią żartów, występków i przestępstw studenckich, ale że wpłynęły również na poszerzenie naszej wiedzy o omawianych zjawiskach.

  Organizatorzy liczą, że konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” zapoczątkowała cykl konferencji poświęconych tematyce studenckiej, a organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w planowanej na listopad 2016 roku konferencji poświęconej politycznym aspektom działalności studentów w XIX-wiecznych uczelniach europejskich.

  W imieniu organizatorów Dyrekcja Instytutu Historii chciałaby jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie niniejszej konferencji. Szczególne podziękowania należą się Władzom Rektorskim i Dziekańskim Wydziału Historycznego UG, Żuławskiemu Parkowi Historycznemu, Stowarzyszeniu Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, admiratorowi Żuław – Panu Markowi Opitzowi, a także sekretarzom konferencji: Pani mgr Wirginii Węglińskiej, mgr Marcie Urszuli Dziedzic oraz dr hab. Dariuszowi Kaczorowi. Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie tak sprawne zorganizowanie całej konferencji. Więcej informacji i zdjęć z obu dni konferencji patrz:

  http://www.odzartudokarceru.ug.edu.pl

    • VIII Szkoła Polsko-Rosyjska


  Już po raz drugi Instytut Historii UG miał zaszczyt współorganizować wraz z: Studium Europy Wschodniej UW, Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Wydziałem Filologicznym UG kolejną edycję szkoły polsko-rosyjskiej. Uczestniczy VIII szkoły polsko-rosyjskiej gościli w Gdańsku w dniach 26-28 października 2015 roku. W programie VIII edycji szkoły polsko-rosyjskiej wykłady otwarte wygłosili: Marek Radziwon (b. Dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie) – „„Nasza siła to myśl śmiała i swobodna”. Czy radziecka tradycja dysydencka ma współczesnych spadkobierców?” oraz prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz (WF UG) – „Symbolika niedźwiedzia rosyjskiego w dyskursie publicznym”. Zorganizowano również dyskusję w ramach Okrągłego Stołu – „Moskwa wobec Zachodu – Zachód wobec Moskwy”. Moderatorem Okrągłego Stołu był prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki (IH UG), a w dyskusji uczestniczyli Marek Gołkowski (b. Konsul Generalny RP w Kaliningradzie) oraz prof. dr hab. Tadeusz Stegner (IH UG). Słuchacze szkoły uczestniczyli również w seminariach dyplomowych prowadzonych przez prof. UG, dr hab. Franciszka Nowińskiego (Historia – Polityka – Stosunki międzynarodowe) oraz przez dr Lilianę Kalitę (Kultura - Społeczeństwo). Uczestnicy szkoły zostali przywitani uroczystą kolacją przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, a w trakcie całego pobytu korzystali z życzliwej opieki pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Pani Anny Kieturakis (Specjalista Współpracy z Europą Wschodnią Urzędu Miejskiego w Gdańsku) oraz Pani Joanny Marczewskiej (Referat Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta Gdańska). Dyrekcja Instytutu Historii ciesząc się z możliwości współorganizowania tego przedsięwzięcia, chciałaby w tym miejscu podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji szkoły, a w szczególności Pani Dianie Brutyan ze Studium Europy Wschodniej i Pani mgr Marcie Urszuli Dziedzic za całodniową opiekę nad rosyjskojęzycznymi uczestnikami szkoły. W subiektywnej ocenie Dyrekcji Instytutu Historii zarówno tematyka obu wykładów jak i Okrągłego Stołu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników szkoły oraz studentów UG. Świadczyć może o tym frekwencja wynosząca na każdym z wyżej wymienionych wydarzeń między 100-150 osób oraz fakt, że słuchacze nie bacząc na upływ przewidzianego harmonogramem czasu aktywnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali liczne pytania. Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy VIII szkoły polsko-rosyjskiej wywieźli z Gdańska niezapomniane i tylko pozytywne wspomnienia, oraz że tak dobrze rozwijająca się współpraca będzie kontynuowana również w przyszłym roku. • Inauguracja roku akademickiego 2015-2016 i wyniki III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską


  W dniu 1 października 2015 roku na Wydziale Historycznym odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015-2016 w trakcie której m.in. wręczono dyplomy pracownikom Instytutu Historii UG, który uzyskali w poprzednim roku akademickim stopień doktora habilitowanego. Byli to: dr hab. Przemysław Różański, dr hab. Dariusz Kaczor, dr hab. Michał Kosznicki.

  W trakcie uroczystości nagrodzono również zwycięzców III edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2014-2015 w Instytucie Historii. W tegorocznej edycji konkursu Kapituła Nagrody podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody głównej Panu mgr Adrianowi Watkowskiemu za pracę pt. „Działalność Morskiego Urzędu Rybackiego w Gdyni w latach 1928-1939” (promotor prof. dr hab. Eugeniusz Koko) oraz dwóch równorzędnych wyróżnień dla Pana mgr Radosława Kubusa za pracę „Materia medica vegetabilis oraz materia medica animalis w podręczniku Jana Józefa Celińskiego pt. Farmacya, czyli nauka doskonałego przygotowania lekarstw z trzech królestw natury wybranych… z 1811 roku. Studium z literatury farmaceutycznej Księstwa Warszawskiego” (promotor prof. dr hab. Edmund Kizik) i Pana mgr Sebastiana Macla za pracę pt. „Kampanie azjatyckie Totmesa III w świetle Annales z Karnaku” (promotor prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski). Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! • Dołącz do Nas! To My tworzymy Niemcoznawstwo!
 • Dołącz do Nas, To my tworzymy Religioznawstwo.
 • Akt nominacji na profesora nauk humanistycznych dla Igora Hałagidy


  W środę 24 czerwca 2015 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył podczas uroczystości w Belwederze akt nominacji profesora nauk humanistycznych pracownikowi Instytutu Historii UG, prof. dr. hab. Igorowi Hałagidzie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!

   

  Link do komunikatu prasowego zob.:

  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art, 817,uroczystosc-wreczenia-nominacji-profesorskich-w-belwederze.html

  Fot. Fotograf prezydencki • Złoty Krzyż Zasługi dla prof. dr. hab. Igora Hałagidy


  Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 16 czerwca 2015 roku podczas jubileuszu 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi prof. dr. hab. Igora Hałagidę za zasługi w upamiętnianiu historii Polski. Serdecznie gratulujemy!!!

  Link do komunikatu prasowego zob.:

  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art, 1457,odznaczenia-dla-zasluzonych-pracownikow-ipn.html

   

   

   

  Fot. Piotr Gajewski/IPN • Konkurs o Nagrodę
 • Spotkanie
 • Wykład gościnny
 • WYKŁAD GOŚCINNY PROF. MILOŠA ŘEZNIKA O ZWЯOCIE ЯEGIONALNYM W NIEMIECKICH BADANIACH NAD HISTORIĄ I KULTURĄ


  Wykład gościnny prof. Miloša Řeznika
  O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą


  We wtorek 10 marca 2015 r. miał miejsce otwarty wykład gościnny prof. dr hab. Miloša Řeznika na temat O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą. Naszym Gościem był  urodzony w Czechach historyk, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, profesor europejskiej historii regionalnej oraz prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

  Profesor poprowadził słuchaczy przez dwa ostatnie dziesięciolecia myśli niemieckiej, przedstawiając zmiany w usytuowaniu badań regionalnych w polu zainteresowań nauki na obszarze niemieckojęzycznym. Podzielił się jednocześnie refleksjami na temat następujących po sobie mód czy też preferencji terminologicznych w tym zakresie. Wskazał m.in. na modyfikacje w definiowaniu pojęcia „region” i „granica” od statyczno-terytorialnych koncepcji po akcentujące wyobrażeniowy wymiar ujmowania regionu i dynamikę zmian zachodzących procesów. Podjął także aspekt wpływu polityki Unii Europejskiej w dyskursie dotyczącym regionów, regionalizacji i regionalności.

  W wykładzie uczestniczyli studenci i wykładowcy Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła w ramach Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy Instytucie Filologii Germańskiej dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład odbył się m.in. w ramach zajęć z Wstępu do niemcoznawstwa z I rokiem makrokierunku. Podziękowania kierujemy w tym miejscu także w stronę prof. Igora Hałagidy z Instytutu Historii za udostępnienie sali wykładowej oraz pani Anety Plaskiewicz za pomoc w jej znalezieniu.

  M.B.-Sz.

  O Naszym Gościu…

  Zainteresowania badawcze prof. dr. hab. Miloša Řeznika obejmują następującą tematykę: szlachta i wymiana elit, kultura historyczna i terytorialność, historia Europy Środkowowschodniej
  (w szczególności Polski, Litwy, Czech, Białorusi i monarchii habsburskiej), kolektywne procesy tożsamościowe, tworzenie narodu, regionalizacja, historia kultury XIX i XX wieku (romantyzm, reprezentacje historii, kultury historycznej), granica oraz badania naukowe dot. pogranicza.

  W kręgu zainteresowań badawczych Gościa znajduje się od lat Pomorze. Pracę doktorską poświęcił problematyce patriotyzmu i tożsamości w Prusach Królewskich w XVII wieku. Opublikowana została pt. Pomoří mezi Polskem a Pruskem. Patriotismus a identity v Královských Prusech v době dělení Polska (Praha 2001) w serii Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica.

  Prof. Miloš Řeznik jest członkiem m.in. Centrum Kompetencyjnego dla Europy Wschodniej
  i Środkowej w Lipsku (zastępca przewodniczącego), Societas Jablonoviana – Jablonowskische Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, Instytutu Kaszubskiego
  w Gdańsku, Rady im. Johanna Gottfrieda Herdera ds. Badań Naukowych (Marburg), Niemiecko-Czeskiej Komisji Historyków (przewodniczący sekcji czeskiej), Komisji Ewaluacyjnej Czeskiej Akademii Nauk, Instytutu Historii Najnowszej (Praga) oraz Rady Naukowej Collegium Bohemicum (Uście nad Łabą). • Program stypendialny oragnizowany przez GFPS e.V. (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa). Jest


  Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Chcielibyśmy zainteresować Was programem stypendialnym oragnizowanym przez GFPS e.V. (Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa). Jest to stypendium na pobyt naukowy na wybranej uczelni w Niemczech, oferowane na okres jednego semestru. Aplikacje na semestr zimowy (od października) można składać jeszcze do 31 marca 2015.

  Stypendyści GFPS otrzymują następujące korzyści:

  •  Stypendium w wysokości 580€ pozwalające pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu.

  •  Osobiste wsparcie ze strony członków grupy lokalnej GFPS, pomoc przy znalezieniu zakwaterowania, załatwieniu spraw organizacyjnych na uczelni itd.

  •  Udział w dwóch czterodniowych seminariach (integracyjno-powitalne na początku semestru „DNI MIAST”, oraz seminarium „FORUM” pod koniec semestru, podsumowujące pobyt)

  •  Udział w innych wydarzeniach i projektach organizowanych przez grupy lokalne GFPS w Niemczech.

  Szczegóły dotyczące aplikacji znajdują się na stronie www.gfps.pl/pl/program-stypendialny/info.

  Zapraszamy! • Muzeum Emigracji


  Szanowni Państwo

  W dniu 22 stycznia zamiast wykładu monograficznego o emigracji francuskiej w dobie rewolucji  francuskiej (1789-1799) odbędzie się spotkanie w Muzeum Emigracji  ( budynek Dworca Morskiego) w Gdyni o godz. 15:30. Będzie ono poświęcone problemowi emigracji. Pracownicy Muzeum przygotowali specjalne spotkanie, jeszcze przed oficjalnym otwarciem muzeum. Zajęcia te są traktowane jako wykład monograficzny, zapraszam wszystkich do udziału w tym spotkaniu.

  Poniżej informacje dotyczące miejsca oraz dojazdu:

  Muzeum Emigracji w Gdyni
  ul. Polska 1

  Dojazd:

  Autobusem:

  Z przystanku Wzgórze Św. Maksymiliana SKM 01 ( z przystanku naprzeciwko dworca, należy przejść pod tunelem).

  Autobus 137 o godz. 15.13.

  Do przystanku końcowego o nazwie „Dworzec Morski. Muzeum Emigracji”

  Autobus zatrzymuje się tuż przy Muzeum, nie sposób nie trafić.

  Uwaga: 137 NIE zatrzymuje się potem przy Gdyni Głównej ani przy Stoczni.

  Samochodem:

  Gdynia, ul. Polska 1.

  Czyli do końca (początku?) ul. Polskiej. Od ronda łączącego ul. Polską z Chrzanowskiego dalej Polską w stronę Nabrzeża Francuskiego. Przed samym Muzeum pętla drogi (w tym pętla autobusowa) wokół charakterystycznego pomnika Ludziom Morza (składającego się z 4 kamieni).

  Mapka dojazdy pojawia się na profilu Muzeum Emigracji na Facebooku:
  https://pl-pl.facebook.com/muzeumemigracjigdynia

  Anna Łysiak-Łątkowska

    • Spotkanie z firmą WNS


  Zapraszamy studentów III roku Niemcoznawstwa na spotkanie z przedstawicielami firmy WNS, która zaprezentuje się jako potencjalny pracodawca.  
  Spotkanie odbędzie się w czwartek, 8 stycznia2015 o godz. 11:30w sali 4.3.
  Obecna będzie pani mgr Aleksandra Kozicka, kierownik Biura Karier UG.
  Informacje o firmie:
  WNS Global Services Limited
  ul. Łużycka 6, budynek D
  81-527 Gdynia
  telefon: +48 58 771 98 00

  recruitment.poland@wns.com
  www.wns.com  Poleć znajomym 
  Firma zatrudnia pracowników na pół oraz cały etat i stara się elastycznie podchodzić do grafików i planów zajęć. W spotkaniu weźmie udział osoba z działu HR oraz osoba, która opowie od strony operacyjnej o pracy.
  Zapraszamy studentów III roku Niemcoznawstwa na spotkanie z przedstawicielami firmy WNS, która zaprezentuje się jako potencjalny pracodawca.  
  Spotkanie odbędzie się w czwartek, 8 stycznia2015 o godz. 11:30w sali 4.3.
  Obecna będzie pani mgr Aleksandra Kozicka, kierownik Biura Karier UG.
  Informacje o firmie:
  WNS Global Services Limited
  ul. Łużycka 6, budynek D
  81-527 Gdynia
  telefon: +48 58 771 98 00

  recruitment.poland@wns.com
  www.wns.com  Poleć znajomym 
  Firma zatrudnia pracowników na pół oraz cały etat i stara się elastycznie podchodzić do grafików i planów zajęć. W spotkaniu weźmie udział osoba z działu HR oraz osoba, która opowie od strony operacyjnej o pracy. • NIEMCY NA POMORZU OKIEM SOCJOLOGA. WCZORAJ − DZIŚ − JUTRO(?).


  Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza(IFG) zaprasza serdecznie na wykład dr Magdaleny LemańczykNiemcy na Pomorzu okiem socjologa. Wczoraj − dziś − jutro(?). Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 grudnia o godz. 15.00 w sali 2.61. Nasz Gość obroniła w 2013 roku doktorat na UAM na temat Tożsamość narodowa liderów mniejszości niemieckiej w wybranych miejscowościach Polski północnej.

  W kręgu zainteresowań badawczych dr M. Lemańczyk znajdują się oprócz mniejszości niemieckiej w Polsce także stosunki narodowościowe na Pomorzu Gdańskim po 1945 r., niemieccy gdańszczanie w Polsce i RFN (m. in. strategie integracyjne, międzypokoleniowa transmisja i transfer kultury, ruchliwość społeczna), a także metodologia badań terenowych w socjologii i antropologii.

  Spotkanie poprowadzi dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. • Szkoła Polsko-Rosyjska


  Szkoła Polsko-Rosyjska

  VII Szkoła polsko-rosyjska: Historia – Polityka – Stosunki Międzynarodowe

  W dniach 23-25 października 2014 roku w budynku Wydziału Historycznego UG odbyła się VII edycja szkoły polsko-rosyjskiej zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Okolicznościowe przemówienia w związku z uroczystą inauguracją gdańskiej edycji szkoły polsko-rosyjskiej w dniu 23 października 2014 roku wygłosili dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Piotr Kowalczuk, dyrektor Studium Europy Wschodniej – Jan Malicki i dyrektor Instytutu Historii UG – Arkadiusz Janicki. Obecni na inauguracji byli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku - pani Anna Kieturakis – Specjalista Współpracy z Europą Wschodnią Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Joanna Marczewska z Referatu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta Gdańska. W programie VII edycji szkoły polsko-rosyjskiej wykłady otwarte wygłosili: prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki (Rola Niemców Bałtyckich w XIX-wiecznym Imperium Rosyjskim (do I wojny światowej)) i prof. dr hab. Franciszek Apanowicz (Przestrzeń Rosji i jej obrazy w poezji Iosifa Brodskiego i Jurija Kuzniecowa). Moderatorem dyskusji w ramach Okrągłego Stołu (Moskwa wobec Zachodu – Zachód wobec Moskwy) była prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, a w dyskusji uczestniczyli dyrektor Jan Malicki i prof. UW, dr hab. Remigiusz Forycki. Ponadto słuchacze szkoły uczestniczyli w seminariach dyplomowych prowadzonych przez prof. UG, dr hab. Franciszka Nowińskiego (Historia – Polityka – Stosunki międzynarodowe) oraz przez prof. dr hab. Zbigniewa Opackiego (Kultura - Społeczeństwo). Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnicy VII szkoły polsko-rosyjskiej wywieźli z Gdańska niezapomniane i tylko pozytywne wspomnienia, oraz że tak dobrze rozwijająca się współpraca będzie kontynuowana również w przyszłym roku.

        {6} • From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World


  From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World

  W dniach 8-9 października 2014 roku odbyła się międzynarodowa konferencja „From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World” zorganizowana przez History Institute, Madrid (CSIC), Uniwersytet Śląski i Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystego otwarcia konferencji w Sali Wielkiej Wety dokonał Prorektor ds. studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski. Zgromadzonych gości przywitali również ambasador Hiszpanii w Polsce Agustín Núñez Martínez i ambasador Irlandii w Polsce Eugene Hutchinson. Ze strony Wydziału Historycznego gości powitali prodziekan ds. kształcenia i studentów prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński i dyrektor Instytutu Historii prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki. Konferencja zgromadziła uczonych z Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch. W ciągu dwóch dni obrad wygłoszono ponad dwadzieścia referatów w języku hiszpańskim, włoskim i angielskim. Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowali: prof. UG, dr hab. Beata Możejko i prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska. Sekretarzem konferencji koordynującym przygotowania ze strony Uniwersytetu Gdańskiego była dr Magdalena Nowak.

   

   

   

    • Wystawa „The Stranger to Citizens”


  Wystawa „The Stranger to Citizens”

  W dniu 8 października 2014 roku w holu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „The Stranger to Citizens”, a przygotowanej przez Ambasadę Irlandii w Polsce. W imieniu władz Wydziału Historycznego zgromadzonych powitał prodziekan ds. kształcenia i studentów prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, natomiast w imieniu ambasady irlandzkiej Drugi Sekretarz i Konsul Ambasady Irlandii w Polsce - Jane McCulloch. Wystawę będzie można oglądać do 7 listopada 2014 roku. Serdecznie zapraszamy!

   

  {2} • Sztuka w języku hiszpańskim Don Juan Hevelius


  Sztuka w języku hiszpańskim Don Juan Hevelius

  W dniu 8 października 2014 roku na Wydziale Historycznym została wystawiona sztuka w języku hiszpańskim „Don Juan Hevelius” autorstwa Nory i Andrzeja Orłowskich. W rolę aktorów wcielili się studenci Uniwersytetu Gdańskiego: Kuba Bartnik, Magda Bielicka, Agnieszka Blachowska, Hanna Czaja, Michał Dankowski, Anna Maciągowska, Monika Pietrzak, Aleksandra Prokopiuk, Sophia Renteria, Michał Salomon, Karolina Węgrzyńska-Górzyńska, Gosia Żochowska. Sztuka wzbudziła wielkie zainteresowanie i zebrała bardzo pozytywne recenzje ze strony uczestników międzynarodowej konferencji „From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World”.

   

    • Rozpoczęcie zajęć w Instytucie Historii


  Szanowni Studenci

   

  Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Historii rozpoczną się 6 października 2014 r. Pierwsza wersja planów zostanie wywieszona we wtorek 30 września 2014 r. • International Conference


  {plakat} • From Ireland to Poland


    • Inauguracja Niemcoznawstwo


  Informacje dla studentów I roku  kierunku NIEMCOZNAWSTWO

  80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

  1 października 2014

  odbędzie się test kwalifikacyjny znajomości języka niemieckiego na podstawie którego nastąpi przydział do grupy podstawowej lub zaawansowanej. Test rozpocznie się o godzinie 10.00 w sali 1.46

   

  3 października 2014

  Odbędzie się spotkanie Dyrekcji Instytutu Historii i opiekuna roku ze studentami
  I roku NIEMCOZNAWSTWA –

  godz. 13.00, sala 2.61,

  na którym m.in. nastąpi podział na grupy ćwiczeniowe, a także wybór starosty roku.

    • Inauguracja


  Informacje dla studentów I roku – Instytut Historii

  80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

  3 października 2014

  Spotkanie Dyrekcji Instytutu Historii i opiekuna roku ze studentami I roku:

  HISTORII – godz. 9.00, aula 1.46

  KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI HISTORYCZNEJ – godz. 12.00, sala 2.61

  NIEMCOZNAWSTWA – godz. 13.00, sala 2.61

  RELIGIOZNAWSTWA – godz. 14.00, sala 2.61

  na którym m.in. nastąpi podział na grupy ćwiczeniowe, a także wybór starosty roku.

  Przypominamy, że na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Historia dwie specjalności:

  nauczycielska i 

  archiwistyczna.

  Proszę zastanowić się nad wyborem jednej z nich.

   

  Od 1 października w godzinach otwarcia dziekanatu Wydziału Historycznego będą wydawane studentom I roku legitymacje oraz odbierane podpisane umowy studenckie i oświadczenia.

   

  3 października 2014 o godz. 10.00 w auli 1.43

  Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 dla studentów I roku wszystkich kierunków studiów na Wydziale Historycznym – spotkanie z władzami dziekańskimi, reprezentantami organizacji studenckich, służby zdrowia.

  Szkolenie biblioteczne - Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zaliczenie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie aktywowało konto czytelnika. Studenci I roku studiów UG zapisywani są automatycznie. Elektroniczna legitymacja studencka jest jednocześnie kartą biblioteczną.

  Szkolenie BHP - obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbywa się online, zakończone testem zaliczeniowym.

  Zapisy na lektoraty języków obcych nowożytnych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów lub na stronie domowej Studium Języków Obcych. Kandydaci, którzy zdecydują się na specjalność nauczycielską muszą kontynuować naukę języka obcego, którego uczyli się w szkole średniej, to znaczy, że nie mogą wybrać nauki nowego języka obcego i rozpoczynać nauki od poziomu podstawowego. W przypadku specjalności archiwistycznej nie ma żadnych ograniczeń w wyborze lektoratu języka obcego. Oprócz nauki języka obcego nowożytnego w ramach specjalności archiwistycznej obligatoryjny jest język niemiecki na I roku studiów.

  Wykład z Ochrony własności intelektualnej jest obowiązkowy dla wszystkich studentów I roku Wydziału Historycznego odbędzie się w jednym terminie, o którym poinformujemy na początku roku akademickiego. • Wyniki konkursu II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014


  W II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014 w Instytucie Historii Kapituła podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Panu Krzysztofowi Chalimoniukowi za pracę „Konsulat Republiki Czechosłowackiej w Gdyni w latach 1937-1939”, powstałą na seminarium prof. UG, dra hab. Klemensa Bruskiego. Dodatkowo Kapituła zdecydowała przyznać wyróżnienie panu Maciejowi Wojcieszakowi za pracę „Zachodniorzymskie zgromadzenia biskupie wobec wybranych problemów społecznych epoki (IV-V wiek)”, napisaną pod kierunkiem prof.UG, dra hab. Ireneusza Milewskiego. Zwycięzcom gratulujemy!

    • Międzynarodowy kongres From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World


  Międzynarodowy kongres From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, 8 i 9 października 2014, Sala Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)

  Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Śląski oraz Instituto de Historia Consejero Superior de Investigaciones Científicas w Madrycie serdecznie zapraszają społeczność akademicką do uczestnictwa w międzynarodowym kongresie From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World. Obrady odbędą się 8 i 9 października 2014 r. w Sali Wielkiej Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska). Celem spotkania będzie przedyskutowanie szeroko rozumianej problematyki kontaktów państw północnej Europy z krajami monarchii hiszpańskiej, w jej różnych aspektach politycznym, ekonomicznym, kulturalnym i religijnym. W kongresie wezmą udział badacze z wielu krajów Europy, m.in. z Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Organizację konferencji wsparli oraz swój udział zapowiedzieli ambasadorowie Polski w Hiszpanii Tomasz Arabski, Hiszpanii w Polsce Agustín Núñez Martínez oraz Irlandii w Polsce Eugene Hutchinson. W czasie konferencji w holu budynku Wydziału Historycznego UG zostanie otwarta wystawa pt. „The Strangers to Citizens”.

  Serdecznie zapraszamy do udziału i zapoznania się z programem obrad.

  Kontakt: Sekretarz Kongresu dr Magdalena Nowak (Instytut Historii UG), hisman@univ.gda.pl • Wystawa „The Strangers to Citizens”, hol budynku Wydziału Historycznego UG


  Wystawa „The Strangers to Citizens”, hol budynku Wydziału Historycznego UG

   

  8 października 2014 r. w holu budynku Wydziału Historycznego UG o godz. 19.00 zostanie uroczyście otwarta wystawa pt. „The Strangers to Citizens”. Jej organizatorami są Wydział Historyczny UG oraz Ambasada Irlandii w Polsce. Otwarcie ekspozycji zostało zaplanowane jako wydarzenie towarzyszące międzynarodowemu kongresowi pt. From Ireland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, odbywającemu się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku w dniach 8-9 października 2014 r. Składać się na nią będą 22 postery, które można będzie oglądać przez okres miesiąca, tj. do 7 listopada 2014 r.

  Serdecznie zapraszamy do zwiedzania. • Informacja o II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii


  Informujemy, że do II edycji Konkursu o nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historii Wydziału Historycznego wpłynęło 6 wniosków.

  Prace magisterskie typowane do nagrody II edycji konkursu w Instytucie Historii

  Lp.

  Imię i nazwisko

  Tytuł pracy magisterskiej

  Imię i nazwisko promotora

  Imię i nazwisko recenzenta

  1.

  Krzysztof Chalimoniuk

  Konsulat Republiki Czechosłowackiej w Gdyni w latach

  1937-1939

  prof. UG, dr hab. Klemens Bruski

  prof. dr hab. Zbigniew Opacki

  2.

  Natalia Gordon

  Mieszkańcy Jastarni i okolic w latach

  1796-1807 w świetle ksiąg metrykalnych

  prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska

  dr hab.

  Sławomir Kościelak

  3.

  Agnieszka Krzywdzińska

  Kadyny w świetle dawnych kart pocztowych. Studium filokartystyczne

  prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski

  dr Piotr Koprowski

  4.

  Patryk Oprawa

  Młodzi, gniewni, niepokorni-zarys historii Federacji Młodzieży Walczącej w latach

  1984-1990

  prof. dr hab. Mieczysław Nurek

  prof.UG, dr hab. Igor Hałagida

  5.

  Wirginia Węglińska

  Wiktor Ostrowski (Lubliner).

  Próba biografii

  prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki

  prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt

  6.

  Maciej Wojcieszak

  Zachodniorzymskie zgromadzenia biskupie wobec wybranych problemów społecznych epoki

  (IV-V wiek)

  prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski

  dr hab. Wojciech Gajewski

   


 • II Edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską w Instytucie Historii
 • Książka prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy wśród finałowej dziewiątki CIUS Annual Awards Competition in 2014 w kategorii najlepsza książka ukrainistyczna ubiegłego roku


  Książka prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy wśród finałowej dziewiątki CIUS Annual Awards Competition in 2014 w kategorii najlepsza książka ukrainistyczna ubiegłego roku

  14 maja 2014 roku – Canadian Institute of Ukrainian Studies przy University of Alberta w Edmonton opublikował finałową listę książek nominowanych do najlepszej książki ukrainistycznej ubiegłego roku. W finałowej dziewiątce znalazła się też wspomniana wyżej monografia prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1970. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2014 roku. Autorowi gratulujemy i życzymy zwycięstwa.

   

   

   

  Link do komunikatu prasowego zob.:

  http://www.ualberta.ca/CIUS/announce/media/Media%202014/2014-05-14_CIUSAnnualAwardsFinalists_%28eng%29.pdf • Spotkanie Władz Wydziału i Instytutu Historii ze studentami kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna


  19 maja 2014 roku o godz. 11.30 w auli 1.46 odbyło się spotkanie władz Wydziału Historycznego i Instytutu Historii ze studentami kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna. W spotkaniu uczestniczyli również opiekunowie I i II roku studiów KiTHSSL. Celem spotkania było wysłuchanie opinii studentów na temat warunków studiów, programu nauczania, oceny realizowanych zajęć dydaktycznych, omówienie zmian wprowadzonych do programu studiów na cykl kształcenia 2014-2017, wysłuchanie propozycji dalszych zmian w siatce studiów oraz uzyskanie opinii o programie studiów nowouruchamianego w roku akademickim 2014/2015 kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna – studia stacjonarne II stopnia. W półtoragodzinnej dyskusji uczestniczyli zainteresowani studenci I, II i III roku KiTHSSL. Dziękujemy studentom za szczere uwagi i ożywioną dyskusję. • Promocja książki prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy we Lwowie.


  Promocja książki prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy we Lwowie.

  16 maja 2014 r. na Wydziale Humanistycznym Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie odbyło się seminarium naukowe połączone z promocją książki prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1970. W wydarzeniach tych uczestniczyli: Rektor, Dziekan Wydziału Humanistycznego, wykładowcy oraz studenci Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

  Link do informacji o tym spotkaniu zob.: http://ucu.edu.ua/news/14697/

   

   

    • Nagroda Historyczna Polityki 2014 dla dr hab. Piotra Perkowskiego!!!


  Od 55 lat, tj. od 1959 roku Polityka nagradza autorów wybitnych prac historycznych „w dziedzinie najnowszej historii Polski”. 13 maja 2014 roku w redakcji Polityki wręczono Nagrody Historyczne POLITYKI za książki o najnowszej historii Polski wydane drukiem w 2013 roku. W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę główną odebrał Piotr Perkowski za książkę „Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 536”. Autorowi serdecznie gratulujemy!!!

  Więcej informacji na ten temat:

  http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1579747,1,przyznano-nagrody-historyczne-polityki-2014.read • Spotkanie Władz Wydziału i Instytutu Historii ze studentami kierunku Niemcoznawstwo


  16 maja 2014 roku o godz. 16.30 w auli 1.46 odbyło się spotkanie władz Wydziału Historycznego i Instytutu Historii ze studentami I i II roku studiów stacjonarnych kierunku Niemcoznawstwo. W spotkaniu uczestniczył również opiekun II roku NSSL. Celem spotkania było wysłuchanie opinii studentów na temat mocnych i słabych stron kierunku Niemcoznawstwo. Studenci przez półtora godziny dzielili się swoimi wrażeniami i opiniami. Za wszelkie uwagi zgłaszane przez studentów (zarówno te krytyczne, jak i te pozytywne) dziękujemy i liczymy, że pozwolą nam one na udoskonalenie oferty dydaktycznej Wydziału Historycznego UG w kolejnych cyklach edukacyjnych. • Nominacja do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI za książki wydane w 2013 r.


  Książka autorstwa dr hab. Piotra Perkowskiego Gdańsk miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970 została nominowana do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI za książki wydane w 2013 r. Książka to interesujące studium warunków życia powojennego miasta portowego, historia widziana od dołu piramidy Maslowa, dodatkowo eksponująca wyzwania inżynierii społecznej PRL. Serdecznie gratulujemy. • Wykład


  Wykład odwołany przez wykładowcę! • Nowa publikacja prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy


  W listopadzie 2013 roku ukazała się drukiem monografia autorstwa pracownika Instytutu Historii UG prof. UG, dr hab. Igora Hałagidy opisująca historię kościoła grekokatolickiego w Polsce do 1970 roku (I. Hałagida, Między Moskwą, Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1944-1970, Wydawnictwo "Bazyliada", Warszawa 2013, ss. 518, ISBN 978-83-937423-0-1; Biblioteka „Bazyliańskich Studiów Historycznych”, t. 1). Szerzej o książce w artykule Mirosława Czecha zamieszczonym w Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej z 30.01.2014 roku pod tytułem Nawet sobór ich nie zbliżył (http://wyborcza.pl/magazyn/1,136498,15364508,Nawet_sobor_ich_nie_zblizyl.html). Autorowi serdecznie gratulujemy!!!  • Nagroda Główna imienia Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego dla prof. UG, dr hab. Arkadiusza Janickiego


  Miło nam poinformować, że Kapituła XIII edycji Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego postanowiła przyznać Nagrodę Główną prof. UG, dr hab. Arkadiuszowi Janickiemu za książkę: „Kurlandia w latach 1795-1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości”. Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna została ustanowiona w 2001 roku i przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku. Nagroda za publikacje wydane w ciągu ostatnich trzech lat przyznawana jest naprzemiennie w kolejnych edycjach historykom polskim i zagranicznym. Fundatorem nagrody jest Wydawnictwo Literackiej. Uroczyste wręczenie Nagrody Głównej odbyło się w dniu 13 grudnia 2013 roku w Sali Senackiej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy.

    • Ważna informacja dla studentów II roku kierunku Niemcoznawstwo SSL


  W związku z niezapisaniem się wystarczającej liczby studentów na wykład do wyboru zatytułowany Stosunki amerykańsko-niemieckie po II wojnie światowej nie będzie się on odbywał. Wszyscy studenci zobowiązani są do zaliczenia drugiego wykładu do wyboru, tj. wykładu Niemcy w historii Europy Środkowo-Wschodniej • Polska Akademia Umiejętności


  W roku 2013 prof. zw. dr hab. Józef Borzyszkowski został przyjęty w poczet członków korespondentów Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego. Uroczystość wręczenia dyplomów członkowskich odbyła się dnia 16.11.2013r. Serdecznie gratulujemy. • VI edycja konkursu "Książka Historyczna Roku"


  Książka autorstwa dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego My w Szwecji nie porastamy mchem…Emigranci z Polski w Szwecji w latach 1945-1980, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, znalazła się wśród dziesięciu książek w kategorii Najlepsza książka naukowa  poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku  wytypowanych przez jury VI edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku”. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia. • Odwołane zajęcia i konsultacje


  Dr Tomasz Rembalski odwołuje zajęcia i konsultacje do 10 stycznia 2014 r. z powodu choroby.

  Prodziekan ds kształcenia i studentów Arnold Kłonczyński odwołuje z powodów służbowych dyżur w dn. 13 stycznia. Dodatkowy dyżur odbędzie się w czwartek 16 stycznia w godz. 10-12. • Informacja dot. praktyk studenckich na Krajoznawstwie i turystyce historycznej


 • Praktyka ERASMUS


 • Nagroda amerykańskiego towarzystwa badaczy Polonii


  Doktorant z Instytutu Historii – mgr Piotr Derengowski – przygotowujący pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Barbary Szordykowskiej rozprawę dotyczącą losu Polaków w czasie wojny secesyjnej otrzymał nagrodę amerykańskiego towarzystwa badaczy Polonii – Polish American Historical Association za referat powstały w oparciu o solidną kwerendę źródłową pt.:  "Capt. Alexander Raszewski's Polish Legion and Other Less Known Polish Troops in the Union Army During the American Civil War". Nagroda Graduate Student Research Paper Award zostanie wręczona laureatowi w czasie dorocznej konferencji American Historical Association w Waszyngtonie w styczniu 2014 roku. Nagrodę ex aequo przyznano także mgr Marcie Cieślak z SUNY Buffalo (USA) za tekst pt.: "Crossing the Boundaries of Modernity: The Transatlantic Journey of Polish Peasants to the United States". Oboje zaprezentują swoje prace w trakcie obrad konferencji American Historical Association (Zob. Program http://aha.confex.com/aha/2014/webprogram/start.html). Konkurs skierowany jest głównie do młodych adeptów nauki (magistrantów, doktorantów). O nagrodę starać się mogą autorzy tekstów przygotowanych w języku angielskim, opartych na solidnej podstawie źródłowej, które dotyczą wybranego aspektu z szeroko rozumianych dziejów Polonii na obu kontynentach amerykańskich. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie PAHA: http://polishamericanstudies.org/index.html .

    • Plany zajęć dla II HNSM


 • Nagrodzeni w konkursie na najlepszą pracę magisterską napisaną w Instytucie Historii
 • Wynik konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii w roku akademickim 2012/2013.


  Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną w Instytucie Historii w roku akademickim 2012/2013 ma przyjemność poinformować, że podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody Pani Magdalenie Pasewicz, której praca "Kolej nadzalewowa 1897-1945. Historia i architektura", w trakcie oceny merytorycznej uzyskała najwyższą liczbę punktów-82 oraz wyróżnienia dla pani Sylwii Moniki Hinc, której praca "Szkolnictwo podstawowe w okresie stalinizmu na przykładzie gminy Stara Kiszewa", uzyskała 78 pkt.. Promotorem zwycięskiej pracy był prof. dr hab. Tadeusz Stegner a pracy wyróżnionej prof. dr hab. Marek Andrzejewski. Laureatkom gratulujemy! • KONKURS!


  Regulamin konkursu   Załącznik nr 1   Załącznik nr 2 • Spotkanie z Césarem Rosalesem-Mirandą


  W ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki Instytut Historii UG zorganizował spotkanie z peruwiańskim pisarzem Césarem Rosalesem-Mirandą. Odbyło się ono na Wydziale Historycznym w dniu 22 maja 2013 roku. Zgromadzona publiczność wysłuchała wykładu Césara Rosalesa-Mirandy o literaturze emigracji latynoamerykańskiej w Europie oraz wzięła udział w dyskusji o dyktaturach w Ameryce Łacińskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku. Podczas spotkania mieszkający na stałe w Hanowerze autor przedstawił swoje najnowsze publikacje oraz zaprezentował fragmenty filmu o realiach życia w Republice Dominikany w czasie dyktatorskich rządów Rafaela Trujillo. W spotkaniu z Césarem Rosalesem-Mirandą uczestniczyła również jego agentka literacka pani Dorothee Kierzk.

    • Promocja książki „POLENTECHNIKUM” – prezentacja filmu – wystawa: Karcer studencki w Rydze


  W ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki Instytut Historii UG we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwem Tradycji Akademickiej zorganizował w dniu 23 maja 2013 roku na Wydziale Historycznym UG promocję wydanej w języku polskim i łotewskim książki „Polentechnikum” autorstwa Arkadiusza Janickiego (Uniwersytet Gdański), Ēriksa Jēkabsonsa (Uniwersytet Łotewski w Rydze) i Michała Laszczkowskiego (Towarzystwo Tradycji Akademickiej). Podczas promocji książki wyświetlono film „Karcer w Rydze. Żywe dziedzictwo”. Spotkanie zaszczyciła swą obecnością pani Dorota Janiszewska-Jakubiak – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która opowiedziała o pracach konserwatorsko-restauratorskich karceru w Rydze sfinansowanych w całości przez stronę polską. W związku z prezentacją książki i filmu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej udostępniło Instytutowi Historii UG makietę karceru studenckiego w skali 1:2, którą można oglądać w godzinach otwarcia budynku Wydziału Historycznego do dnia 21 lipca 2013 roku. Wystawa karceru znajduje się w holu, po prawej stronie za wejściem głównym do budynku. Serdecznie zapraszamy.

    • Debata oksfordzka nad tezą: Tragicznego losu Polski w 1939 roku można było uniknąć! Nieurzeczywistniony sojusz Ribbentrop-Beck


  W ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki członkowie Klubu Dyskusyjnego „Po prostu” zorganizowali debatę oksfordzką nad tezą: Tragicznego losu Polski w 1939 roku można było uniknąć! Nieurzeczywistniony sojusz Ribbentrop-Beck. W roli mówców strony propozycji wystąpili: Rajmund Gierszewski, Radosław Kubus i Tomasz Gdaniec, natomiast stronę opozycji reprezentowali: Mateusz Kowalczyk, Marek Karczewski, Aleksander Harmaciński. W rolę marszałka czuwającego nad przebiegiem debaty wcielił się prof. UG, Arkadiusz Janicki, natomiast funkcję sekretarza sprawowała studentka Patrycja Piechowska. Debata odbyła się w piątek 24 maja 2013 roku w gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Debacie przysłuchiwało się 67 osób z publiczności. W głosowaniu przeprowadzonym przed rozpoczęciem dyskusji 39 osób spośród publiczności zgodziło się z tezą strony propozycji, 26 było jej przeciwnych, a 2 osoby oddały głosy nieważne. Po ponad godzinnej polemice i licznych pytaniach zadanych ze strony publiczności przeprowadzono ponowne głosowanie. Za tezą strony propozycji opowiedziało 29 osób, przeciwnych tezie było 31 osób, reszta oddała głosy nieważne. Wkrótce kolejne debaty.

    • Debata oksfordzka nad tezą: Powstanie warszawskie - żadnych korzyści, tylko ofiary.


  We wtorek 14 maja 2013 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego Klub dyskusyjny „Po prostu” zorganizował debatę oksfordzką nad tezą: Powstanie warszawskie – żadnych korzyści, tylko ofiary. Debacie przysłuchiwało się 40 osób z publiczności. W przeprowadzonym przed debatą głosowaniu 21 osób spośród publiczności zgodziło się z tezą strony propozycji, 17 było jej przeciwnych, a 2 osoby oddały głosy nieważne. Po ponad godzinnej dyskusji przeprowadzono ponowne głosowanie. Za tezą strony propozycji opowiedziało się 11 osób, przeciwnych tezie było 28 osób, a jedna oddała głos nieważny. W rolę marszałka czuwającego nad przebiegiem debaty wcielił się prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki. Wkrótce – 24 maja 2013 roku w auli 026 (BUG) w godzinach 11.45-12.45 - odbędzie się kolejna debata przygotowana przez działający na Wydziale Historycznym Klub dyskusyjny „Po prostu”. Teza debaty: Tragicznego losu Polski w 1939 roku można było uniknąć. Nieurzeczywistniony sojusz Ribbentrop-Beck. W roli mówców strony propozycji i strony opozycji wystąpią: R. Gierszewski, T. Gdaniec, R. Kubus, M. Kowalczyk, M. Karczewski, A. Harmaciński. Serdecznie zapraszamy.

    • KOMUNIKAT


  Dyrektor Instytutu Historii prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki będzie nieobecny w Instytucie Historii UG w dniach 03-06 czerwca 2013 roku w związku z wyjazdem do Lwowa i udziałem w pracach zespołu egzaminacyjnego prowadzącego rekrutację cudzoziemców z terenu Ukrainy oraz Mołdawii na staże w Polsce, w ramach Programu stypendialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców w roku akademickim 2013/2014.

   

    • Mrongowiusze 2013


  Miło nam poinformować, że w tym roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu UG z okazji Święta 43. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, pełniący funkcję Dyrektora Instytutu Historii Wydziału Historycznego, został laureatem nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

  Podczas uroczystości, pracownikom Instytutu Historii wręczone zostały także Medale Uniwersytetu Gdańskiego. Medalem Złotym uhonorowany został prof. UG, dr hab. Klemens Bruski. Medalem Srebrnym: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki i dr Wojciech Gajewski. Medalem Brązowym: prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski, prof. UG, dr hab. Marek Smoliński, dr Barbara Klassa i dr Dariusz Kaczor. • Dołącz do nas!