Instytut Historii Instytut Historii

Praktyka ERASMUS

UNIWERSYTET GDAŃSKI  -  BIURO WYMIANY ZAGRANICZNEJ STUDENTÓW 

PL - 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a  Tel: +4858 5232442  Fax: +4858 5235534

 

Praktyki w ramach Erasmusa

rekrutacja od 04 listopada 2013 do 15 kwietnia 2014

(decyduje kolejność zgłoszeń)

 

 

Program Erasmus to nie tylko możliwość wyjazdu na studia. To także szansa odbycia trzymiesięcznej praktyki w zagranicznej firmie, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej itp. i uzyskania dofinansowania na wyjazd. Praktyka odbyta poza granicami kraju jest doskonałą okazją zyskania doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku jeszcze w trakcie studiów. Uniwersytet Gdański otrzymał w tym roku akademickim dofinansowanie do wyjazdów dla ok. 50 osób.

 

Wymagania:

  1. Kandydat z Instytutu Historii powinien znać język kraju docelowego lub język roboczy instytucji przyjmującej.
  2. Praktyka i zadania instytucji powinny mieć związek z kierunkiem studiów i nie mogą trwać krócej niż trzy miesiące.
  3. Komplet wymaganych dokumentów (List Intencyjny i Formularz Stypendysty) należy złożyć w Biurze Wymiany Zagranicznej Studentów (Rektorat, pok. 115) w terminie od 04 XI 2013. Rekrutacja będzie trwała do 15 IV 2014 lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

List Intencyjny (Letter of Intent) – poświadczający gotowość wybranej przez studenta instytucji do przyjęcia go na praktykę. Wybrana placówka powinna oferować praktykę ściśle wiążącą się ze studiowanym kierunkiem. Wymagane jest uzyskanie oryginału tego dokumentu. Studenci samodzielnie poszukują placówki goszczącej, podobnie jak przy poszukiwaniu pracy.  

 

Formularz Stypendysty – zawierający dane studenta i informacje o praktyce, na którym podpis składa Koordynator Wydziałowy/Instytutowy Erasmusa, popierając plany wyjazdowe studenta.

 

Szczegóły dotyczące organizowania wyjazdu dostępne są na stronie internetowej www.ug.edu.pl -> hasło „Wymiana studentów” w menu po lewej -> Erasmus -> Wyjazdy studentów na praktyki.

 

Informacji udziela koordynator praktyk programu Erasmus mgrBarbara Wawro (Rektorat, pok. 115, pon., wt. i śr. 08:30-12:30, czw. i pt. 10:00-14:00, tel.: 58 523 24 42, barbara.wawro@univ.gda.pl)

oraz koordynator dla Instytutu Historii dr Anna Mazurkiewicz (anna.a.mazurkiewicz@gmail.com

Ostatnio modyfikowane: 30.10.2013Pozostałe artykuły w tym dziale