Instytut Historii Instytut Historii

Informacja dot. praktyk studenckich na Krajoznawstwie i turystyce historycznej

Studenci Krajoznawstwa i turystyki historycznej, którzy odbyli praktykę poza miejscem zamieszkania proszeni są o zgłoszenie się z numerem konta, na który ma być dokonany zwrot.

Informacje z danymi:  imię i nazwisko oraz nr konta bankowego – proszę składać w kopercie i zostawiać  w sekretariacie Instytutu Historii)

    Kierownik praktyk 

  Prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki

Ostatnio modyfikowane: 05.11.2013Pozostałe artykuły w tym dziale