Instytut Historii Instytut Historii Wykaz opiekunów lat studiów w r. ak. 2013/2014

Opiekunowie roku 2013/2014

Gdańsk, 01.10.2013

Wykaz opiekunów poszczególnych lat studiów

prowadzonych w Instytucie Historii

w roku akademickim 2013/2014

STUDIA  STACJONARNE

I STOPNIA

HISTORIA

I ROK

dr Anna Mazurkiewicz

II ROK

dr Michał Kosznicki

III ROK

dr Tomasz Maćkowski

II STOPNIA

HISTORIA

I ROK

dr Jarosław Drozd

II ROK

dr Anna Łysiak - Łątkowska

I STOPNIA

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA HISTORYCZNA

I ROK

dr Iwona Janicka

II ROK

dr hab. Sławomir Kościelak

III ROK

dr Magdalena Nowak

I STOPNIA

RELIGIOZNAWSTWO

I ROK

dr Zbigniew Landowski

II ROK

dr Przemysław Różański

III ROK

dr hab. Wojciech Gajewski

I STOPNIA

NIEMCOZNAWSTWO

I ROK

dr Dariusz Kaczor

II ROK

dr Tomasz Rembalski

 

STUDIA  NIESTACJONARNE

II STOPNIA

HISTORIA

II ROK

prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki

 

Ostatnio modyfikowane: 11.12.2013