Instytut Historii Instytut Historii Wykaz zakładów

Wykaz Zakładów

Zakład Historii Starożytnej
(Department of Ancient History)
Kierownik: prof. dr hab. J. Iluk, /+48-58/ 5232-288

Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza
(Departament of General Medieval History)
Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, tel. /+48-58/ 5232-273

Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii
(Departament of Medieval History of Poland and Allied Studies)
Kierownik: prof. dr hab. Błażej Śliwiński, tel. /+48-58/ 5232-338

Zakład Historii Nowożytnej
(Departamend of Modern History)
Kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik, tel. /+48-58/ 5232-103

Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
(Department of Polish and Modern History, 19th century)
Kierownik: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, tel. /+48-58/ 5232-242

Zakład Historii Najnowszej Polski
(Departament of Contemporary General History of Poland)
Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Koko, tel. /+48-58/ 5232-195

Zakład Historii Najnowszej Powszechnej
(Departament of Contemporary General History)
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Nurek, tel. /+48-58/ 5232-189

Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej
(Departament of Political Thought and Culture)
Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Stegner, tel. /+48-58/ 5232-104

Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii
(Department of Methodology of History and History of Historiography)
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof M. Kowalski, tel. /+48-58/ 5232-107

Zakład Archiwistyki
(Department of Archival Studies)
Kierownik: prof. UG, dr hab. Marek Stażewski, tel. /+48-58/ 5232-110

Zakład Dydaktyki Historii
(Department of Didactic of History)
Kierownik: prof. UG, dr hab. Anna Paner, tel. /+48-58/ 5232-526

Pracownia Historii Pomorza i Krajów Nadbałtyckich
(Unit for Studies on History of Pomerania and Baltic Countries)
Kierownik: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski tel. /+48-58/ 5232-242

Pracownia Historii Rosji i Europy Wschodniej
Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Opacki, tel. /+48-58/ 5232-104

Pracownia Historii Żydów
Kierownik: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt, tel. (58) 5232-259

Pracownia Historii Współczesnych Ruchów Społeczno- Politycznych 

Kierownik: prof. dr hab. Marek Andrzejewski, tel. (58) 5232-195

Pracownia Religioznawstwa

Kierownik: dr Wojciech Gajewski, tel. (58) 5232-193

Ostatnio modyfikowane: 16.05.2014